Jump to content

 

trankhanh2341

Member Since 07 Jul 2020
Offline Last Active Jul 07 2020 09:18 AM
-----

Community Stats


 • Group Trial users
 • Active Posts 0 ( per day)
 • Profile Views 12
 • Member Title Newbie
 • Age Age Unknown
 • Birthday Birthday Unknown
 • Gender
  Not Telling Not Telling
 • Interests
  Trong phần này, chúng tôi sẽ đề cập đến hai cách tiếp cận để triển khai chức năng này vào WordPress. Nếu bạn là người dùng Divi, bạn có thể cải thiện kết quả tìm kiếm WordPress của mình bằng cài đặt chủ đề, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm trước tiên. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng một chủ đề khác, bạn cũng có thể loại trừ các trang khỏi kết quả tìm kiếm của mình, nhưng bạn sẽ cần phải điều chỉnh một tệp cốt lõi để thực hiện.

  Bắt đầu nào!

  1. Nếu bạn là người dùng Divi, hãy sử dụng Mô-đun tìm kiếm của Divi
  Với Divi, bạn có toàn quyền kiểm soát vị trí thanh tìm kiếm WordPress của mình. Chủ đề bao gồm một mô-đun Tìm kiếm mà bạn có thể thêm vào bất kỳ trang nào của mình, như thế này:

0 Neutral

Friends

trankhanh2341 hasn't added any friends yet.Latest Visitors

No latest visitors to show