Jump to content

 

wedefius

Member Since 28 Apr 2021
Offline Last Active Apr 28 2021 05:11 AM
*****

About Me

WEDEFI- Hệ thống tài chính thu nhập không giới hạn
Wedefi là hệ sinh thái tài chính phi tập trung của Wefinex được thành lập để phát triển cộng đồng tự do tài chính. Tại WeDeFi người dùng có thể tạo thu nhập thụ động từ tài sản crypto của mình mà không phải từ bỏ quyền kiểm soát vốn như ngân hàng truyền thống.
Hotline: 0988 305 512
Email: support@wedefi.us
Address: E6 DTM Cau Giay-Pham Hung-Me Tri-Nam Tu Liem-Ha Noi-Viet Nam
#defi #wedefi

 


Community Stats


 • Group Trial users
 • Active Posts 0 ( per day)
 • Profile Views 426
 • Member Title Newbie
 • Age Age Unknown
 • Birthday Birthday Unknown
 • Gender
  Not Telling Not Telling
 • Location
  Khu E6 Đô thị mới Cầu Giấy, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
 • Interests
  <p><strong>WEDEFI- Hệ thống tài chính thu nhập không giới hạn</strong></p>
  <p><a href="https://www.wedefi.us/"><u>Wedefi</u></a> là hệ sinh thái tài chính phi tập trung của Wefinex được thành lập để phát triển cộng đồng tự do tài chính. Tại WeDeFi người dùng có thể tạo thu nhập thụ động từ tài sản crypto của mình mà không phải từ bỏ quyền kiểm soát vốn như ngân hàng truyền thống.</p>
  <p>Hotline: 0988 305 512</p>
  <p>Email: support@wedefi.us</p>
  <p>Address: E6 DTM Cau Giay-Pham Hung-Me Tri-Nam Tu Liem-Ha Noi-Viet Nam</p>
  <p>Website: <a href="https://www.wedefi.us/"><u>https://www.wedefi.us/</u></a></p>
  <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1sL6gwGbl1Fkd0humGqc2WfNrE-9vABgH?usp=sharing"><u>https://drive.google.com/drive/folders/1sL6gwGbl1Fkd0humGqc2WfNrE-9vABgH?usp=sharing</u></a></p>
  <p><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wIl9jJTqee6fb8XqMnFlAI2PX5nm3TmoLOGilWQdawQ/edit?usp=sharing"><u>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wIl9jJTqee6fb8XqMnFlAI2PX5nm3TmoLOGilWQdawQ/edit?usp=sharing</u></a></p>
  <p><a href="https://docs.google.com/presentation/d/1Cy6HBOCaSei45OkVAMcDsR3Prh66D11PKO4edmmpWRo/edit?usp=sharing"><u>https://docs.google.com/presentation/d/1Cy6HBOCaSei45OkVAMcDsR3Prh66D11PKO4edmmpWRo/edit?usp=sharing</u></a></p>
  <p><a href="https://docs.google.com/document/d/1GuaTFGWe88hnCiP4msID7e0GPMExbsMNPNPCnQ5bS0o/edit?usp=sharing"><u>https://docs.google.com/document/d/1GuaTFGWe88hnCiP4msID7e0GPMExbsMNPNPCnQ5bS0o/edit?usp=sharing</u></a></p>
  <p><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0nruvgBHIvdKGlm6wx3MlbNY_ZPpe-cPKfZyZJ7au5lmfyQ/viewform?usp=sf_link"><u>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0nruvgBHIvdKGlm6wx3MlbNY_ZPpe-cPKfZyZJ7au5lmfyQ/viewform?usp=sf_link</u></a></p>
  <p><a href="https://docs.google.com/drawings/d/1XxyY7NprmBAKKpHQcYplmfbIjpbFGdUHQK5NUUUUq3s/edit?usp=sharing"><u>https://docs.google.com/drawings/d/1XxyY7NprmBAKKpHQcYplmfbIjpbFGdUHQK5NUUUUq3s/edit?usp=sharing</u></a></p>
  <p><a href="https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1S3Zgey5Yp_JscGNkmywSijF8e7Gc4i7B&amp;usp=sharing"><u>https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1S3Zgey5Yp_JscGNkmywSijF8e7Gc4i7B&amp;usp=sharing</u></a></p>
  <p><a href="https://sites.google.com/view/wedefius/"><u>https://sites.google.com/view/wedefius/</u></a></p>
  <p><a href="https://goo.gl/maps/6w6wPr95r77k5Lpd8"><u>https://goo.gl/maps/6w6wPr95r77k5Lpd8</u></a></p>
  <p><a href="https://www.apendometriosi.it/forums/users/wedefi/" target="_blank"><u>https://www.apendometriosi.it/forums/users/wedefi/</u></a></p>
  <p><a href="https://android.libhunt.com/u/wedefi" target="_blank"><u>https://android.libhunt.com/u/wedefi</u></a></p>
  <p><a href="https://addwish.com/wedefi" target="_blank"><u>https://addwish.com/wedefi</u></a></p>
  <p><a href="https://paper.li/OxulS34uejyQ974ndRJLv#/" target="_blank"><u>https://paper.li/OxulS34uejyQ974ndRJLv#/</u></a></p>
  <p><a href="https://forums.giantitp.com/member.php?240467-wedefius" target="_blank"><u>https://forums.giantitp.com/member.php?240467-wedefius</u></a></p>
  <p><a href="https://forum.eastmans.com/members/wedefius.21548/#about" target="_blank"><u>https://forum.eastmans.com/members/wedefius.21548/#about</u></a></p>
  <p><a href="https://experiment.com/users/wedefius" target="_blank"><u>https://experiment.com/users/wedefius</u></a></p>
  <p>#defi #wedefi</p>

Contact Information


0 Neutral

FriendsLatest Visitors